Diabetes Prevention Investment Lab

Diabetes Prevention Investment Lab er et specialiseret, værdidrevet og professionelt netværk, der har til formål at accelerere udvikling og implementering af nye partnerskabsmodeller, som understøtter en mere effektiv håndtering af svær overvægt og type-2 diabetes samt andre ikke-smitsomme sygdomme.

Vores Mission

Vi skal som samfund knække kurven for udvikling af diabetes og svær overvægt.

Vi er i denne sammenhæng nødt til at skabe mere helhedsorienterede indsatser, hvor specialiseret lægefaglig behandling suppleres med et øget fokus på forebyggelse, tværfaglighed og partnerskab.

Vi har derfor behov for en handlekraftig organisation, der kan tage lederskab for udvikling, afprøvning og promovering af nye innovative løsninger, som bygger bro mellem borgere, serviceleverandører, myndigheder – og investorer.

Målgruppe

Denne vidensportal er målrettet centrale ressourcepersoner inden for såvel den offentlige som private sektor, herunder filantropiske fonde, der...       

Vidensportalen indeholder bl.a. en generel introduktion til konceptet sociale effektinvesteringer, ideer til potentielle investeringscases samt praktiske værktøjer, der understøtter konkrete udviklingsprocesser.

the diabetes prevention investment lab

Vi skal som samfund knække kurven for udvikling af diabetes og svær overvægt.

Vi er i denne sammenhæng nødt til at skabe mere helhedsorienterede indsatser, hvor specialiseret lægefaglig behandling suppleres med et øget fokus på forebyggelse, tværfaglighed og partnerskab.

Vi har derfor behov for en handlekraftig organisation, der kan tage lederskab for udvikling, afprøvning og promovering af nye innovative løsninger, som bygger bro mellem borgere, serviceleverandører, myndigheder – og investorer.

Formål & funktionaliteter

Formålet med denne vidensportal at skabe en fælles referenceramme for folk, der arbejder med udvikling og implementering af innovative sundhedsløsninger forankret i veldefinerede investeringscases.

Vidensportalen er målrettet centrale ressourcepersoner inden for såvel den offentlige som private sektor, herunder filantropiske fonde, der

ønsker en mere nuanceret forståelse for de muligheder og udfordringer, der er forbundet med udvikling af sociale investeringsprogrammer inden for sundhedsområdet

har behov for konkret støtte og inspiration til håndtering af mere specifikke problemstillinger fx i relation til opbygning af udvikling af en forandringsteori, business case eller betalingsmodel

Projektets fem tematikker

En kort indføring til konceptet sociale effektinvesteringer, herunder en beskrivelse af struktur, rationale, interessenter og centrale opmærksomhedspunkter.

En introduktion til udvalgte sundhedsmæssige udfordringer og årsagssammenhænge, der potentielt kan danne fundament for etablering af et værdiskabende investeringsprogram.

En oversigt over rapporter og andre datamæssige ressourcer mv. som giver en mere nuanceret beskrivelse af centrale årsagssammenhænge – sundhedsmæssige såvel som økonomiske.

Praktiske værktøjer der understøtter udvikling af konkrete investeringsprogrammer, herunder specificering af indsatsdesign, business case og betalingsmodel.

Kontaktoplysninger for relevante organisationer og eksperter, der gennem deres viden eller ressourcer kan understøtte udvikling af konkrete investeringsprogrammer.